GO! HOF PEPIJN

                      Pepijntje

 GO! HOF PEPIJN

                   Pepijntje

 GO! HOF PEPIJN

                   Pepijntje

Ouderraad

De ouderraad (oudervereniging, oudercomit├ę) is samengesteld uit een groep van ge├źngageerde ouders van kinderen uit onze school. Samen met de school willen zij meewerken aan de onderwijs- en opvoedkundige opdrachten van de school. Zij zijn als het ware de ambassadeurs van de ouders van de kinderen van onze school.

De ouderraad is belangrijk voor onze school want deze vormt een forum  waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en van gedachten kunnen wisselen. Via de ouderraad krijgen de ouders de kans betrokken te zijn en mee vorm te geven aan het reilen en zeilen van de school van hun kind. De ouderraad streeft er dan ook naar om de betrokkenheid van alle ouders bij de school te vergroten om zo samen met het team van directie, leerkrachten en ander schoolpersoneel te komen tot de meest optimale omstandigheden om de kinderen van onze school degelijk te kunnen opvoeden en opleiden. De ouderraad vergadert 6 keer per schooljaar samen met de directeur en een aantal personeelsleden.

E-mail: ouderraadpepijn@gmail.com

De vergaderingen gaan door op volgende data om 19u30 in de refter van Hof Pepijn.

  • donderdag 14 januari
  • maandag 18 februari  
  • donderdag 14 maart