GO! HOF PEPIJN

                      Pepijntje

 GO! HOF PEPIJN

                   Pepijntje

 GO! HOF PEPIJN

                   Pepijntje

Schoolraad

Taken

 • School wordt bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad
 • Schoolraad adviseert de directeur over:
  • algemene organisatie van de school
  • werving van leerlingen en cursisten
  • organisatie extra muros en parascolaire activiteiten
  • schoolbudget
  • schoolwerkplan
 • Overleg met de directeur
  • vastleggen criteria aanwending lestijdenpakket
  • organisatie niet-lesgebonden opdrachten
  • welzijn en veiligheid op school
  • schoolreglement
 • Schoolraad adviseert raad van bestuur en algemeen directeur
  • de toewijzing van het mandaat van directeur
  • de programmatie van het studieaanbod
  • de schoolinfrastructuur
  • de organisatie van het leerlingenvervoer
 • Schoolraad heeft recht op informatie te vragen over beslissingen van directeur en bestuursorganen van de scholengroep die het schoolleven beĆ®nvloeden.
De raad is als volgt samengesteld

De schoolraad is samengesteld uit:

 • 3 personeelsleden verkozen door en uit het personeel
 • 3 leden verkozen uit de lokale, sociale, economische en culturele milieus
 • de directeur van de school

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.