GO! HOF PEPIJN

                      Pepijntje

 GO! HOF PEPIJN

                   Pepijntje

 GO! HOF PEPIJN

                   Pepijntje

Inschrijven

Indien u uw kind wenst in te schrijven in Hof Pepijn of Pepijntje bent u altijd welkom!
Gelieve de ISI+ kaart, geboortebewijs of kids id van uw kind mee te brengen. We raden u aan een afspraak te maken via e-mail (secretariaat@hofpepijn.be) of telefoon. Inschrijvingen voor onze wijkschool vinden plaats in Hof Pepijn.

Tijdens het schooljaar

Elke werkdag:

 •  08u30 tot 12u00
 •  van 13u00 tot 16u00

Op afspraak:

 • tel: 011 88 17 93Instapdagen schooljaar 2018-2019

 • maandag 3 september 2018
  (geboren tussen 1/01/2016 - 3/03/2016)

 • maandag 5 november 2018
  (geboren tussen 4/03/2016 - 5/05/2016)

 • maandag 7 januari 2019
  (geboren tussen 6/05/2016 - 7/07/2016)

 • maandag 1 februari 2019
  (geboren tussen 8/07/2016 - 1/08/2016)

 • maandag 11 maart 2019
  (geboren tussen 2/08/2016 - 11/09/2016)

 • dinsdag 23 april 2019
  (geboren tussen 12/09/2016 - 23/10/2016)

 • maandag 3 juni 2019
  (geboren tussen 24/10/2016 - 03/12/2016)

Is uw kindje geboren na 3 december 2016, dan mag het pas instappen voor schooljaar 2019-2020.

Maximumcapaciteit

Onze maximumcapaciteit vanaf 01/09/2017

Hof Pepijn
 • kleuteronderwijs: 200 leerlingen
 • lager onderwijs: 302 leerlingen
 • anderstalige nieuwkomers: 8 leerlingen
Pepijntje
 • kleuteronderwijs: 76 leerlingen
 • lager onderwijs: 52 leerlingen
 • anderstalige nieuwkomers: 3 leerlingen
Inschrijvings- en voorrangsperiode

De inschrijvingsperiode per voorrangsgroep start ten vroegste op de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar. Pas na deze periode kunnen kinderen die niet tot een voorrangsgroep behoren, ingeschreven worden.

Afwijking:

Het schoolbestuur kan ook beslissen om de inschrijvingen voor de verschillende voorrangsgroepen, samen of apart, voor een bepaald schooljaar al te laten starten vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar. Dit kan enkel op voorwaarde dat het schoolbestuur geen enkele leerling behorende tot die voorrangsgroepen weigert op basis van capaciteit.

De keuze om de inschrijvingen voor voorrangsgroepen, samen of apart, vervroegd te laten starten vanaf de eerste schooldag van september van het voorafgaande schooljaar, kan per capaciteitsniveau worden gemaakt.

 • broers en zussen (of kinderen die onder hetzelfde dak wonen), van een reeds ingeschreven kind, worden als eerste ingeschreven. Deze inschrijvingsperiode loopt van 01/09/2017 tot en met 15/09/2017;
 • kinderen van personeelsleden (de personeelsleden moeten op het ogenblijk van de inschrijving een contract hebben van een lopende tewerkstelling van meer dan 104 dagen, de voorrang kan worden opgenomen ongeacht de functie die het personeelslid uitoefent) kunnen ingeschreven worden van 01/09/2017 tot en met 15/09/2016
 • vanaf 16/09/2016 zijn de inschrijvingen open voor iedereen.